• The Scott Garden, Kuala Lumpur
  • (0060) 3 2702-1266
  • March 30, 2020
  • Yemen
  • By

Digging Well

RM 50,000 Money Spent

This post is also available in: Malay

Segala puji bagi Allah yang telah sempurnakan nikmatnya. Semoga Allah membalasi mereka yang membuat kebaikan dengan menyumbang kepada proses penggalian telaga di kawasan Bajil di Al-Hodeidah.

Mereka yang mendapat faedah daripada telaga ini adalah dalam kalangan lebih dari 300 buah keluarga yang sangat miskin. Muhammad bin Abdillah bin al-Mubarak memberitakan kepada kami, ia berkata: Waki’ menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Qatadah, dari Sa’id bin al-Musayyib, dari Sa’ad bin ‘Ubadah, ia berkata, “Saya berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia, apakah saya (boleh) bersedekah untuknya?”
Rasulullah SAW menjawab, “Ya”.

Saya katakan kepada Rasulullah SAW, “Sedekah apakah yang lebih afdhal? Rasulullah SAW menjawab, “Memberi air minum”. (HR. Ibnu Majah). Dinyatakan shahih oleh Syekh Nashiruddin al-Albani.

Terima Kasih Mohamed Anwar.